Έγινε αναφορά σε κλινικές δοκιμές που εφαρμόστηκαν έως τώρα και μεταξύ αυτών επισημάνθηκε η υποστήριξη της εταιρείας E-LA-WON με τη δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ερευνητών του Ε.Κ.Π.Α Αθηνών και Βογιαδολίδ της Ισπανίας με καθαρές ενώσεις ελαιόλαδου σε πειραματόζωα με μοντέλο σκλήρυνσης κατά πλάκας στο περιοδικό ANTIOXIDANTS.

Διαβάστε εδώ το άρθρο >>

Pin It on Pinterest