“Οι τάσεις που δημιουργούνται και καταγράφονται δείχνουν εμφανώς την αναπτυξιακή πορεία του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα, ως έναν από τους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Μιλάμε με τον Γιάννη Καμπούρη, φιλόλογο, συγγραφέα και CEO του E-LA-WON.”
– Γιώργος Κιούσης

Pin It on Pinterest